Autoajuda

En aquesta pagina vostè pot trobar unes eines que han resultat útils en el procés de canvi d’algunes persones que veig a la meva consulta. Vostè les pot aplicar autònomament per a aconseguir algun objectiu com ara relaxar-se, respirar amb més fluïdesa, tenir una disciplina de treball personal i estar més centrat en el present.

Recordi que de cap de les maneres aquestes eines poden substituir el treball psicoterapèutic amb un professional, de fet, en són un complement.

Exercicis de respiració

(feu “click” en el títol per accedir als exercicis)


Exercicis de relaxació

(feu “click” en el títol per accedir als exercicis)

Exercicis de mindfulness

(feu “click” en el títol per accedir als exercicis)

.