La hipnosi

La hipnosi clínica consisteix a la utilització d’un estat hipnòtic o trance per a resoldre problemes de naturalesa diversa com ara insomni, dolor, tabaquisme, la preparació a la cirugia.

En el marc cognitivista, s’utilitza com a complement que potencia l’efecte de curació de les intervencions que es duen a terme, i que s’aplica per resoldre  algun aspecte específic  de la problemàtica.

Contràriament a las creences populars, l’estat hipnòtic comporta un canvi d’estat de la consciència però no determina una pèrdua de control sobre un mateix. La persona hipnotitzada manté en tot moment la capacitat per decidir si col·laborar en el que se li demana mentre  es  desperten els seus recursos interiors adormits.

La hipnosi es pot definir com un estat de consciencia especial en el què es produeix una diferenciació entre processos conscients i processos inconscients. Estant hipnotitzada, la persona pot accedir amb més facilitat als seus recursos interiors, és a dir, a la seva intuïció, emocions, desitjos i, el que és més interessant, al seu poder d’autocuració i creixement. Mentre la part racional i conscient queda en el rerefons, encara que no desactivada, la part imaginativa i inconscient es troba implicada en un procés creatiu que afavoreix i potencia l’aplicació d’antics aprenentatges a problemes i dificultats actuals.

Aquest concepte de la hipnosi pot contradir la idea que ens formem assistint a espectacles de la televisió , en què es transmet la impressió que un hipnòleg te el poder de demanar a la persona en trance que faci qualsevol cosa, mentre la seva voluntat esta anul·lada. Res més lluny de la realitat, perquè, fins i tot en un estat de trance molt profund, la persona conserva la seva facultat per a decidir si col·laborar en les tasques que se li demanen.

De fet, l’estat hipnòtic és antic com el propi ésser humà, que, sense ser-ne conscient, l’aprofita en certs moments del dia per a “abstraure’s” i fer una pausa de les activitats habituals, mentre regenera la seva energia vital.  Això és el que succeeix a qualsevol persona que es trobi absorta, sense saber en què, però, sobre tot, és observable en els nens, per exemple, quan estan jugant tant intensament que no senten la veu d’ algú que els crida, o quan escolten bocabadats un conte apassionant. Efectivament, a mesura que l’individu es va fent adult, perd la capacitat amb què abans lliscava  en lleugers estats de trance mentre es recuperava de manera natural de l’estrès de les activitats “productives”.

El paper de la hipnosi en psicoteràpia és el d’amplificar els resultats del procés terapèutic. La hipnosi clínica és la seva utilització en l’àmbit dels problemes de salut i s’ha d’aplicar per part d’un Professional de la salut, com el psicòleg i el metge.  Les seves aplicacions, amb el suport de l’evidència empírica, són el maneig del dolor, els elements emocionals de l’asma, el tractament coadjuvant de certs trastorns de la son, de la reducció de pes, el tractament del tabaquisme, l’enuresi en els nens i la preparació a la cirurgia. Una altra aplicació amb resultats prometedors és l’oncologia, especialment per a reduir els vòmits provocats per la quimioteràpia, el dolor i la medicació analgèsica.

Links:

http://www.papelesdelpsicologo.es/vernumero.asp?ID=1180

http://www.cop.es/infocop/pdf/1736.pdf

.