La psicoteràpia individual

La psicoteràpia individual és un espai en què s’estableix un diàleg entre la terapeuta i la persona que consulta. Les dificultats o problemes van acompanyades d’un desig de canvi que es concreta en diferents objectius. D’aquesta manera, s’estableix una relació de col•laboració entre la professional i el/la consultant que construeixen un recorregut de tasques i reflexions. El treball terapèutic finalitza després d’assolir i assegurar les metes prefixades. Aquest format terapèutic és adient tant per a adults com per a adolescents.

.