La psicoteràpia

La psicoteràpia és un espai en què es facilita que la persona pugui dur a terme els canvis que es proposa. Això succeeix mitjançant diversos tipus d’activitats, com ara, el diàleg, la reflexió, l’entrenament d’habilitats, l’escriptura, la narració, el joc i la relaxació. Així mateix,la pròpia relació terapèutica es configura com a “terreny de prova” pel desenvolupament de nous aspectes de la identitat, com pot ser l’expressió d’emocions contingudes, i per la revisió de vivències passades doloroses.

Maria Monini adopta una visió integradora de la psicoteràpia, que permet abordar cada cas des de la perspectiva que millor respon a la problemàtica proposada per la persona o les persones que consulten.  L’abordatge cognitivo-constructivista és l’eix fonamental al voltant del qual s’estructura el procés terapèutic; la teràpia sistèmica representa un enfocament adient per entendre i solucionar els conflictes i problemàtiques familiars i de parella; la hipnosi constitueix un suport que potencia els processos de curació en general, i ofereix eines valuoses per abordar dificultats de difícil solució, com ara el dolor crònic i les dificultats de la son.

El constructivisme s’emmarca dins de l’àrea de les teràpies cognitives. Des d’aquesta perspectiva…  Llegir més…

El model sistèmic es caracteritza per dirigir la seva atenció cap als sistemes humans, el més representatiu dels quals és el familiar. Així, es diferencia… Llegir més…

La hipnosi clínica consisteix a la utilització d’un estat hipnòtic o trance per a resoldre problemes de naturalesa diversa…Llegir més…

.