LA RELAXACIÓ, UNA EINA TERAPÈUTICA.

Què és la relaxació?

A nivell fisiològic, consisteix a una disminució de l’activitat simpàtica -orientada a la lluita o a la fugida- i increment de la parasimpàtica, una disminució de to muscular, la respiració es torna més lenta, profunda i rítmica, el ritme cardíac es fa més lent i regular; pel que fa a l’’electroencèfalograma, EEG, el ritme alfa augmenta difusió i persistència, i disminueixen el consum d’oxigen i l’eliminació de diòxid de carboni.

 La resposta motora és el repòs, i les respostes cognitives consisteixen en una percepció de calma i de tranquil·litat.

L’estat de consciència depèn de la profunditat del estat de relaxació; en general. es produeix una disminució de la vigília i es focalitza l’atenció en un aspecte molt específic de la realitat externa o interna.

Alguns autors descriuen un estat de consciència entre somnolència i son Rem, anomenat: “compensatori”: es tracta d’un estat d’equilibri, efectes vasodilatadors, producció d’encefalines o endorfines generades per la sensació de plaer, increment d’energia i de l’oxigenació de la sang.

.