La teràpia de parella

La psicoteràpia de parella s’escau quan la crisi sembla no poder-se resoldre i es viu una situació d’estancament i/o de repetició  de vells patrons. La psicoteràpia ofereix un espai de recolzament a tots dos membres de la parella, portant a solucions que els beneficiïn per iguals.

En molts casos, és aconsellable la presència de dues terapeutes en la sessió de parella, per a aportar més recursos a aquest espai que, sovint, és força complexe. Per això, Maria Monini col·labora amb Sònia Carballido, psicoterapeuta familiar i de parella.

.