Exercicis de relaxació.

Aquí trobareu alguns exercicis de relaxació que podeu fer servir personalment o per la vostra pràctica professional. Són senzills de dur a la pràctica però si s’executen de manera sistemàtica poden aportar molt beneficis. RELAXACIÓ PER LA RESPIRACIÓ A TRAVÉS DE TOT EL COS (feu “click” en el títol per a accedir a l’exercici) 

LA RELAXACIÓ, UNA EINA TERAPÈUTICA.

Què és la relaxació? A nivell fisiològic, consisteix a una disminució de l’activitat simpàtica -orientada a la lluita o a la fugida- i increment de la parasimpàtica, una disminució de to muscular, la respiració es torna més lenta, profunda i rítmica, el ritme cardíac es fa més lent i regular; pel que fa a l’’electroencèfalograma, […]