La teràpia de parella

La psicoteràpia de parella s’escau quan la crisi sembla no poder-se resoldre i es viu una situació d’estancament i/o de repetició  de vells patrons. La psicoteràpia ofereix un espai de recolzament a tots dos membres de la parella, portant a solucions que els beneficiïn per iguals. En molts casos, és aconsellable la presència de dues […]

El model sistèmic

El model sistèmic es caracteritza per dirigir la seva atenció cap als sistemes humans, el més representatiu dels quals és el familiar. Així, es diferencia de les altres concepcions psicològiques que tenen com a unitat d’estudi, l’individu.  Cada component del sistema desenvolupa una funció i ocupa un lloc dins de l’estructura familiar. Quan un o […]