Teràpia online

La teràpia online és una manera d’accedir a un procés de psicoteràpia en casos en el quals la persona es veu limitada o impossibilitada a anar personalment a la consulta. No substitueix a la psicoteràpia presencial, sinó que ofereix la possibilitat de rebre teràpia a persones que, altrament, no podrien accedir-hi, a causa del tipus de problema que pateixen o per altres raons. A vegades, es tracte d’un problema psicològic, altres, existeix una dificultat objectiva de mobilitat per malalties que, tanmateix, requereixen atenció específica.

Com funciona la teràpia online

1. PRESA DE CONTACTE

a. Prendre contacte amb la terapeuta, per correu electrònic: psico@mariamonini.com o per telèfon: 665.152.652.

b. S’estableix una data per a la primera entrevista per videoconferència, és a dir, amb comunicació tant visual com auditiva. La tecnologia utilitzada és el programa Skype que es pot descarregar de la web (clickant on surt la maneta) i utilitzar sense cost afegit. (És aconsellable fer servir auriculars perquè no hi hagi interferències i és imprescindible disposar d’una habitació tancada a la què no accedeixin altres persones mentre duri la sessió).

c. Es decideix la forma de pagament. Hi ha dos maneres, ingrés per compte corrent (que es propocionarà per correu electrònic) o a través de Paypal (pot accedir-hi i crear la seva compte clickant a l’enllaç) .

Sessió de psicoteràpia al despatx d’Arenys de Mar

Sessió de psicoteràpia  al Centre de Teràpia Cognitiva de Barcelona

2. PRIMERA ENTREVISTA PER VÍDEOCONFERÈNCIA

a. Es comprova el funcionament de la seguretat del pagament.

b. Primera entrevista, en què hi ha un intercanvi entre la professional i la persona que consulta. La terapeuta realitza una primera valoració del problema i indica si s’escau teràpia psicològica.

c. S’acorda una nova entrevista.

3. DESENVOLUPAMENT DE LA TERÀPIA

Sessions amb freqüència setmanal o quinzenal de duració entre 50 i 60 min.

4. FASE DE CONCLUSIÓ

A mesura que s’aconsegueixen els objectius terapèutics les sessions s’espaien mentre es consoliden els resultats.


Pagament per Paypal:

El web mariamonini.com no emmagatzema ni utilitza les dades bancàries dels clients en les transaccions de pagament Assegurança a través del Paypal. Els pagaments es realitzen sempre fora d’aquesta web, dins el servidor segur de Paypal.

.